Nawet jak czytam lub słucham kilka razy przekazów, przemysleń osobistych, Drogi do Boga – zawsze mam MAŁO. Więc za parę dni znowu słucham.zdawało by się tego samego – ale NIE bo to juz nie jest to samo. Odkrywam drugie i piąte dno i cieszę się jak dziecko z tych NIEZWYKŁYCH przekazów. I WIEM że po każdym z nich jestem INNA. Taka piękna ,taka mądra, taka święta. Odkrywam siebie PRAWDZIWĄ -taką jak BÓG mnie stworzył -PRAWDZIWĄ. Nie doświadczałam tego słuchając innych, wspaniałych nauczycieli. Dziękuje Ci z całego serca za to co robisz i dzielisz się z innymi. To jest bardzo ważne. Sposób w jaki to robisz jest cudowny. Z miłością Barbara