W tym filmie Jeszua i Saint Germain opowiadają o zaufaniu wobec Boga 🙏

%d bloggers like this: