Wstęp

Droga do Boga to zbiór duchowych wskazówek od mojego drogiego przyjaciela Jeszuy (Jezusa). Wskazówki mają formę wykładów, nagrań oraz odpowiedzi na pytania, których studiowanie przynosi Duszy ukojenie, umysłowi transformację, sercu ekspansję, a emocjom pokój. Te składowe mogą zamanifestować się łącznie jako uzdrowienie ciała, lecz nie ciało jest naszym celem. Staraj się sercem czuć energię, z której pochodzi to przesłanie. Celem tego dzieła jest zaprowadzenie Cię i pokazanie Ci stanu jedni z Bogiem, który jest Ci stale dostępny, pod jednym tylko warunkiem – że prawdziwie chcesz go doświadczyć i jest Ci on cenniejszy, niż wszystko inne. Wiedz, iż naprawdę nie trafiasz na tą stronę przez przypadek.

Jeżeli zaś coś, co tutaj przeczytasz, wzbudzi Twój silny opór, lęk czy agresję, chociażby z powodu tego, iż jest niezgodne z tym, w co wierzyłeś do tej pory – módl się o mądrość. Niech Duch rozsądzi dla Ciebie, czy to co przesłanie jest dla Ciebie odpowiednie w Tej chwili.

Z serca Wam błogosławię,

Tôma