Informacje prawne

USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Art. 1. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.

2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.

Art. 2. Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności:

3) głosić swoją religię lub przekonania;

  1. Wszystkie treści zamieszczone na witrynie drogadoboga.org oraz powiązanych kontach społecznościowych na Facebooku oraz YouTube (zwanymi dalej zbiorczo witryną) są wyrazem osobistych przekonań ich autora, oraz efektem jego personalnych doświadczeń o charakterze mistycznym oraz duchowym.
  2. Autor nie jest powiązany z żadną istniejącą obecnie instytucją religijną ani związkiem wyznaniowym, a witryna ta jest miejscem głoszenia przekonań autora traktujących na temat Boga, w ramach ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art 2. ustęp 3.
  3. Symboliczny oraz niemożliwy do sprecyzowania charakter Boga / Absolutu powoduje, iż treści prezentowanych na tej witrynie nie należy interpretować dosłownie. Aby zrozumieć ich znaczenie, konieczna jest pewna duchowa dojrzałość.
  4. Treści zawarte w tej witrynie wskazują na Boską Istotę istniejącą w sercu każdego człowieka, która czeka tylko na bycie odkrytą.
  5. Kontakt z przekonaniami prezentowanymi w tej witrynie może wywołać u odbiorcy skrajne emocje, za których następstwa autor nie ponosi odpowiedzialności. Te emocje mogą być wywołane różnicami pomiędzy przekonaniami na temat Boga prezentowanym przez ogół społeczeństwa, a autorem.
  6. Korzystanie z treści zamieszczonych na witrynie Droga do Boga jest całkowicie dobrowolne oraz czynione na własną odpowiedzialność. Jeżeli kontakt z treściami na tej witrynie nie służy Ci, lub wzbudza w Tobie negatywne reakcje – zaprzestań korzystania z niej.
  7. Przekonania autora prezentowane na tej witrynie nie stanowią substytutu konsultacji lekarskich ani psychologicznych.