USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Art. 1. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.

2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.

Art. 2. Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności:

3) głosić swoją religię lub przekonania;

  1. Wszystkie treści zamieszczone na witrynie drogadoboga.org oraz powiązanym kontach społecznościowych na Facebooku oraz YouTube  (zwanymi dalej zbiorczo witryną) są wyrazem osobistych przekonań ich autora, oraz efektem jego personalnych doświadczeń o charakterze mistycznym oraz duchowym.
  2. WSZYSTKIE TREŚCI PUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM. Możesz korzystać z nich do woli, dzielić się nimi rozsyłając linki wśród znajomych czy rodziny. Proszę o nie kopiowanie i rozpowszechnianie utworów dostępnych na tej witrynie bez wyraźniej, pisemnej zgody autora, w szczególności tekstów, nagrań, zdjęć oraz filmów
  3. Autor nie jest powiązany z żadną istniejącą obecnie instytucją religijną ani związkiem wyznaniowym, a witryna ta jest miejscem głoszenia przekonań autora traktujących na temat Boga, w ramach ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art 2. ustęp 3.
  4. Symboliczny oraz niemożliwy do sprecyzowania charakter Boga / Absolutu powoduje, iż treści prezentowanych na tej witrynie nie należy interpretować dosłownie. Aby zrozumieć ich znaczenie, konieczna jest duchowa dojrzałość.
  5. Treści zawarte w tej witrynie wskazują na Boską Istotę istniejącą w sercu każdego człowieka, która czeka tylko na bycie odkrytą.
  6. Kontakt z treściami prezentowanymi w tej witrynie może wywołać u odbiorcy skrajne emocje oraz reakcje, za których następstwa autor nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Korzystanie z treści zamieszczonych na witrynie Droga do Boga jest całkowicie dobrowolne oraz czynione na własną odpowiedzialność. Jeżeli kontakt z treściami na tej witrynie nie służy Ci, lub wzbudza w Tobie negatywne reakcje – zaprzestań korzystania z niej.
  8. Przekonania autora prezentowane na tej witrynie nie stanowią substytutu konsultacji lekarskich ani psychologicznych.