USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Art. 1. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.

2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.

Art. 2. Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności:

3) głosić swoją religię lub przekonania;

 1. Wszystkie treści zamieszczone na witrynie drogadoboga.org, zwanej dalej witryną oraz powiązanym kontach społecznościowych na Facebooku oraz YouTube Droga do Boga, zwanymi dalej zbiorczo profilami społecznościowymi, są wyrazem osobistych przekonań ich autora, oraz efektem jego personalnych doświadczeń o charakterze mistycznym oraz duchowym.
 2. WSZYSTKIE TREŚCI PUBLIKOWANE NA TEJ WITRYNIE ORAZ PROFILACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.
 3. Możesz do woli cytować treści z witryny oraz profili społecznościowych, ale proszę podawaj ŹRÓDŁO oraz link do witryny/profilu społecznościowego.
 4. Proszę o nie kopiowanie i rozpowszechnianie utworów dostępnych na tej witrynie bez wyraźniej, pisemnej zgody autora, w szczególności tekstów, nagrań, zdjęć oraz filmów
 5. Autor nie jest powiązany z żadną istniejącą obecnie instytucją religijną ani związkiem wyznaniowym, a witryna ta jest miejscem głoszenia przekonań autora traktujących na temat Boga, w ramach ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art 2. ustęp 3.
 6. Symboliczny oraz niemożliwy do sprecyzowania charakter Boga / Absolutu powoduje, iż treści prezentowanych na tej witrynie nie należy interpretować dosłownie. Aby zrozumieć ich znaczenie, konieczna jest duchowa dojrzałość.
 7. Treści zawarte w tej witrynie wskazują na Boską Istotę istniejącą w sercu każdego człowieka, która czeka tylko na bycie odkrytą.
 8. Kontakt z treściami prezentowanymi w tej witrynie oraz profilach społecznościowych może wywołać u odbiorcy skrajne emocje oraz reakcje, za których następstwa autor / autorzy nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Korzystanie z treści zamieszczonych na witrynie Droga do Boga oraz profilach społecznościowych jest całkowicie dobrowolne oraz czynione na własną odpowiedzialność. Jeżeli kontakt z treściami na tej witrynie lub profilach społecznościowych nie służy Ci, lub wzbudza w Tobie negatywne reakcje – zaprzestań korzystania z nich.
 10. Przekonania autora prezentowane na tej witrynie nie stanowią substytutu konsultacji lekarskich ani psychologicznych, psychiatrycznych.
 11. Osoby będące poddawane leczeniu psychiatrycznemu, lub przyjmujące silne leki zmieniające świadomość, osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych mogą nie rozumieć treści prezentowane na witrynie oraz profilach społecznościowych.