Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób spółka SOUL ACADEMY TOMA NABORCZYK & DOMINIKA GRĄDZKA s. j., adres: ul. Semaforowa 75/7, 52-115 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), KRS 0000988386, NIP 8992934341 i REGON 52288598000000, przetwarza dane osobowe, w tym dane osobowe Użytkowników na stronie internetowej www.drogadoboga.org.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka SOUL ACADEMY TOMA NABORCZYK & DOMINIKA GRĄDZKA s. j., adres: ul. Semaforowa 75/7, 52-115 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), KRS 0000988386, NIP 8992934341 i REGON 52288598000000. Dane osobowe przetwarzane są:
 2. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 3. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego działania strony internetowej oraz organizacji spotkań grupowych oraz indywidualnych.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: drogadoboga@icloud.com.

§ 2. Skąd mamy Twoje dane?

1. Większość danych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Dane te podajesz:

 1. wysyłając wiadomość e-mail, kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.drogadoboga.org lub telefonicznie,
 2. umieszczając komentarz na tej stronie,
 3. korzystając z funkcjonalności kont i kanałów Administratora w mediach społecznościowych,
 4. uczestnicząc w organizowanych przez Administratora konkursach,
 5. rejestrując się w Sklepie i zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. dokonując zakupów w Sklepie.

 

 1. Twoje dane możemy uzyskać również od naszych partnerów, którzy zbierając dane osobowe dla wykonania własnych celów mogą je nam udostępniać, jeśli wyraziłeś na to zgodę przekazując im te dane.

§ 3. Zakres przetwarzania danych

Zgodnie z przyjętą w RODO zasadą celowości podane przez ciebie dane wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. A więc na przykład danych z komentarzy nie wykorzystujemy do wysyłki okresowych e-maili informacyjnych, a czas przechowywania poszczególnych kategorii danych dostosowujemy do celu przetwarzania

 1. Kontakt

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub medium społecznościowego przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości lub w przypadku medium społecznościowego swoją nazwę użytkownika. Kontaktując się telefonicznie przekazujesz co najmniej swój numer telefonu. Ponadto, w treści wiadomości lub rozmowy możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Powyższe dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłane mailowo.

2) Komentarze

Kiedy odwiedzając stronę zostawiasz komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i Twój adres IP oraz podpis Twojej przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę poprzez żądanie usunięcia komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

 1. Media społecznościowe 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych kont w mediach społecznościowych. W takim przypadku mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego, czy treść komentarzy. 

Powyższe dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO) w sytuacji, gdy zamieszczasz komentarze w mediach społecznościowych, a także prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szczególności, gdy Administrator prowadzi działania marketingowe lub korzysta ze statystyk.

Przetwarzane są również informacje, które przesyłasz przez czat lub w wiadomościach prywatnych albo umieszczasz w komentarzach (cele przetwarzania danych w tym zakresie zostały wskazane odpowiednio w sekcjach Kontakt i Komentarze powyżej).

Dodatkowo na stronie Sklepu są wykorzystywane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter. Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Dodatkowo, jeżeli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.

Dodatkowo oglądając filmy zamieszczone w serwisie YouTube, przekazujesz za pośrednictwem plików cookies umieszczonych w tym serwisie, pewne dane niepozwalające na twoją identyfikację jako osoby fizycznej, ale umożliwiające nam analizę statystyk kanału. Wskazane dane są pobierane przez Google LLC na zasadach wskazanych w polityce prywatności YouTube dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://policies.google.com/privacy, a my przetwarzamy je na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wskazane dane będą przetwarzane przez czas dostępności statystyk dostarczanych przez Google LLC w ramach kanału Administratora.

Żeby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez zewnętrznych usługodawców zapoznaj się z ich politykami prywatności:

 1. YouTube –  https://policies.google.com/privacy,
 2. Twitter –  https://twitter.com/en/privacy,
 3. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. 
 1. Konkursy

Na stronie www.drogadoboga.org lub na stronach Administratora w mediach społecznościowych można zapoznać się również z aktualnie przeprowadzanymi przez Administratora konkursami. 

Zgłaszając się do konkursu podajesz swoje dane osobowe, które są niezbędne do uczestniczenia w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia do konkursu. W przypadku przyznania nagrody, podajesz również swoje dane osobowe, konieczne do wydania nagrody i rozliczenia podatku od tej nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania i rozliczenia przyznanej nagrody.

Dane przekazane w związku z przystąpieniem do konkursu, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody uczestnika konkursu (art. 6 ust. a lit. f RODO), wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród, opublikowania danych zwycięzcy oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub obrony przed roszczeniami. Administrator przetwarza również dane osobowe zwycięzców w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, w tym przyznania, wydania i rozliczenia przyznanej nagrody, a następnie do czasu upływu terminu do złożenia reklamacji lub upływu terminu przedawnienia roszczeń w przypadku złożenia reklamacji w terminie. Ponadto Administrator ma również obowiązek przechowywać zgłoszenie z Twoimi danymi osobowymi wraz z deklaracją podatkową co do zasady przez okres 5 (pięciu) lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo odwołać zgodę w każdej chwili. Spowoduje to zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest możliwe na innej podstawie lub Administrator jest zobowiązany do przetwarzania na podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa. W czasie trwania konkursu jest to jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w danym konkursie (Administrator może wykluczyć Cię z udziału w konkursie), a w przypadku, gdy dane mają być przetwarzane są w związku z wydaniem nagrody, spowoduje to odmowę jej wydania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Po upływie wskazanych okresów, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy te ulegają jednakże odpowiedniemu wydłużeniu np. w przypadku sporu sądowego, wskazany okres ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia sporu.

 

 1. Rejestracja w sklepie i świadczenie usług drogą elektroniczną

W przypadku założenia konta użytkownika w sklepie internetowym znajdującym się na stronie www.drogadoboga.org, przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w wypełnionym przez Ciebie formularzu rejestracyjnym albo formularzu zamówienia.

Dane przekazane w powyższy sposób są przetwarzane w celu świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz ochrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z świadczonych przez nas usług. Powyższe dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z niniejszego serwisu.

 1. Sklep internetowy

Składając zamówienie, powinieneś podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podajesz nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Administrator ma również obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

 1. Dane nieosobowe

Informacje na temat Twoich danych nieosobowych możemy zbierać za każdym razem, gdy korzystasz z naszej strony. Nieosobowe dane mogą zawierać: nazwę wyszukiwarki, rodzaj komputera i techniczne informacje na temat sposobu łączenia Twojego urządzenia z naszą Stroną, takie jak: system operacyjny, wykorzystywani dostawcy usług internetowych i inne tego typu informacje. Obecnie używamy dla tego celu statystyk z wordpress.com. Polityka prywatności tego serwisu dostępna jest tutaj: https://automattic.com/privacy/.

 

 

§ 4. Pliki cookies (ciasteczka)

  1. Nasza strona może używać plików cookies, by poprawić jakość Twojego doświadczenia  lub analizowania statystyk odwiedzin naszej strony.
  2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera lub smartfona przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  4. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu Twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
  5. Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej wyszukiwarki lub też włączyć funkcję ostrzegania w przypadku, gdy pliki te są wysyłane.
  6. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści od postronnych usługodawców (np. linki załączone do nagrań wideo z Youtube’a, do map Google), których użycie może wymagać plików cookies. Zablokowanie plików cookies w twojej wyszukiwarce może uniemożliwić Ci korzystanie z tych funkcji. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakbyś odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny te mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
  7. Strona wykorzystuje również pliki cookies Google LLC (cookies podmiotów trzecich) w związku z korzystaniem z oprogramowania Google Analytics. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Za pomocą tego oprogramowania Administrator nie identyfikuje użytkowników strony, a korzystanie z tego narzędzia odbywa się wyłącznie w celach statystycznych. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
  8. Administrator aktywował anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.
  9. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 
  10. 10.Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  11. 11.Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analytics na serwerach Analytics przez okres 50 (pięćdziesięciu) miesięcy. Po zakończeniu okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.
  12. 12.Stosowanie cookies w przypadku zbierania danych osobowych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

 

§ 5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie odpowiednich umów podmiotom trzecim zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania oprogramowania, przechowywania i szyfrowania danych, firmom hostingowym, profesjonalnym firmom wspomagającym procesy księgowe, operatorom pocztowym i kurierom, kancelariom prawnym lub podatkowym, a także przekazywane innym podmiotom w celu wykonania obowiązków prawnych.

 

Płatności w sklepie są również obsługiwane przez podmioty trzecie – dostawców płatności. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe, w tym dotyczące kart kredytowych są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszej bazie danych dostawców bramek płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób upoważnionych ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów, które zobowiązane są do zachowania poufności Informacji. Po transakcji Twoje prywatne informacje (karty kredytowe, dane finansowe itp.) nie będą przechowywane na naszych serwerach.

Wszystkie podmioty, którym zostają powierzone lub udostępnione Twoje dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską dotyczących przekazywania danych osobowych.

§ 6. Prawa użytkownika

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:
 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  3. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie jednak możliwe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. jako Administrator danych nie potrzebujmy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,
 1. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania Zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie; możemy nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt na adres e-mail:  drogadoboga@icloud.com. 
 2. W każdym czasie jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zostaną naruszone Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

 

§ 7. Bezpieczeństwo danych

  1. Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§ 8. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

 

§ 11. Zmiany w polityce prywatności

Sporadycznie możemy aktualizować swą politykę prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian, zaktualizujemy datę na dole strony polityki prywatności. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony i bycia na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi w celu ochrony informacji osobowych, które zbieramy.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 24.08.2022 r.

Wcześniejsza wersja – 16.12.2020 r.