Nasza misją jest przywrócenie Umysłu Chrystusa, rozumianego jak permanentne połączenie człowieka ze Stwórcą oraz ze Stworzeniem.