Zobacz inne wpisy:

Twój prawdziwy DOM 🏰 – przekaz Marii Magdaleny

Pytanie o inkarnacje

Osoba pytająca chciała zapytać o jedną ze swoich poprzednich inkarnacji - Czy byłam osobą X w przeszłym życiu. Odpowiedź: Moja Droga, Święta oraz Umiłowana Przyjaciółko. Inkarnacje. Inkarnacje czyli odcinki SNU o czasie. Kto śni ten sen? TY? Ty jako oddzielona, jedna...

Pancerz Zawierzenia – przekaz Jeszuy

https://youtu.be/Cb4MbcnCuY4